پدر ...

پ یعنی پشتیبان  د یعنی دوست  ر یعنی رفیق

پدر کسی است که برای فراهم کردن و رفع نیاز های ما از صبح تا شب تلاش می کند.

پدر کسی است که مدام در حال حساب و کتاب تا در زندگی کم و کسری نداشته باشیم.

پدر کسی است که در دستان پر مهرش وقتی که نیاز مند آرامش هستیم پناه ما میشود.

پدرکسی است که خداوند مسوو لیت سنگین پشتیبانی و همایت را بر دوشش نهاده است.

پدر کسی است که همواره به آینده فکر می کند و تمام تلاشش برای ساختن آینده ای بهتر برای ماست.

بابایی دوستت دارم

/ 2 نظر / 36 بازدید
پدر

سلام دختر گلم وب زیبایی داری منم دوستت دارم[گل]

ستاره

مرا عشق علی در آب و خاک است / ولای مرتضی از شیر پاک است / شکاف کعبه ثابت کرد بر خلق / خدا هم بحر حیدر سینه چاک است . میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر بر تمامی پدران دنیا مبارک. [گل][خجالت][ماچ][قلب]