/ 6 نظر / 24 بازدید
رزیتا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ماه مهمانی خدا بر شما هم مبارک گلم .

رزیتا

´´´´´´´´´¶¶ ´´سلام´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´

مهرانا

دِلـَـمـْ مـْـیــْخــْوآد زِنـْـدِگـْـیـْمـْـو مُــوَقــَتــْ بــِدَمـِـشـْ دَسـْـتـــِ یــِـهــْ نــَفــَرِ دیـْـگـِـهـْـ وَ بــِگــَمـْـ : تــْو بــْآزیــْ کُــنــْـ تـــْآ مـَـنــْـ بـَـرگــَردَمـْــ .. نـَـســْـوزیــْــهــْــآ ..!

مهرانا

سلام خوبی ؟؟؟ آوزهایم نفسهایم دلم تنم به نفس تو بنده یادت نره شاد و خرسند باشی

مهرانا

______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&________&&& ______________________________&&&&&&&&

رهاتر از رها

زندگی... زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زیستن در پیله ی پروانه چیست؟! زندگی کن زندگی افسانه نیست. گوش کن...!! دریا صدایت میزند! هر چه نا پیدا صدایت می زند! جنگل خاموش میداند تورا. با صدایی سبز می خواند تورا. اتشی در جان توست. قمری تنها پی دستان توست. پیله ی پروانه از دنیا جداست. زندگی یک مقصد بی انتهاست. هیچ جایی انتهای راه نیست! این تمامش ماجرای زندگیست...!!!