اس اس

میان رنگهای باغ هستی / فقط آبی جدا کردن چه زیباست


تورا ای اس اس، محبوب دلها / زعمق جان دعا کردن چه زیباست


پس از هر برد وهر پیروزی تو / غم دل را رها کردن چه زیباست


ز بهر برد تو بر تیم قرمز / توکل بر خدا کردن چه زیباست

 

 تو در فوتبال ایران بهترینی / تو را سرور صدا کردن چه زیباست

 

 

 

 

/ 2 نظر / 75 بازدید
مهتا

هه خوب بود[قلب][تایید]

ترانه

شیره استقلالی ها بهم سر بزن